Пастьоризация и охлаждане


Установки за пастьоризация

Установки за пастьоризация Производителност – 1000 л/ч -25000 л/ч. За други производителности – по заявка на потребителя. Температурни режими – по задание на потребителя. Топлоносител – пара или гореща вода. Студоносител – ледена вода, технологична вода. Режим на работа – автоматичен, полуавтоматичен. Степен на автоматизация – по задание на потребителя. Окомплектовка: – неръждаем приемен съд […]

protochen-pastorizator

Система за автоматично управление на пастьоризатора

Система за автоматично управление на пастьоризатора   Производителност 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000; Топлоносител – пара или гореща вода; Окомплектовка; Степен на автоматизация; Автоматично поддържане на ниво с устройство за поддържане на ниво.

Система за автоматично управление на пастьоризатора   Производителност 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000; Топлоносител - пара или гореща вода; Окомплектовка; Степен на автоматизация; Автоматично поддържане на ниво с устройство за поддържане на ниво.