Система за автоматично управление на пастьоризатора


Система за автоматично управление на пастьоризатора

 

Производителност 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000;
Топлоносител – пара или гореща вода;
Окомплектовка;
Степен на автоматизация;
Автоматично поддържане на ниво с устройство за поддържане на ниво.