Установки за пастьоризация


Установки за пастьоризация

Производителност – 1000 л/ч -25000 л/ч.

За други производителности – по заявка на потребителя.
Температурни режими – по задание на потребителя.
Топлоносител – пара или гореща вода.
Студоносител – ледена вода, технологична вода.
Режим на работа – автоматичен, полуавтоматичен.
Степен на автоматизация – по задание на потребителя.

Окомплектовка:
– неръждаем приемен съд за постоянно ниво;
– неръждаем съд за задръжка с горно и долно ниво или тръбен задържател, осигуряващ необходимото време за задръжка, съответно за режим – „кисело мляко“, „сирене“ или „пастьоризирано мляко“;
– неръждаема рама.

Опция:
– пластинчат топлообменник – в зависимост от технологичния
процес мoже да бъде с 1,2,3,4 и т.н. секции;
– помпи, тръбопроводи и арматура;
– пулт за управление.
По желание на клиента пастьоризатора може да бъде окомплектован със:
– система за автоматично регулиране на t o на пастьоризация;
– система за автоматична рециркулация на продукта;
– електрическо табло за управление със записващ прибор за регистрация на t o на пастьоризация.