Приемна установка за мляко


ПРИЕМНА УСТАНОВКА ЗА МЛЯКО

 

Комплект с:
–  филтър;
– помпа самозасмукваща;
– обезвъздушител;
– магнитно-индуктивен дебитомер;
– тръбопроводи и арматура;
– пулт за управление.