Производство на бяло саламурено сирене


Технологична линия за производство на бяло саламурено сирене

  Технологична линия за производство на бяло саламурено сирене   Производителността на линията и степента на автоматизация на процесите е в зависимост от индивидуалните изисквания на потребителя, както и параметрите на отделните съоръжения.

Сирениноизготвител