• Дестилатор
В зависимост от вида на обработваните суровини и технологичното предпочитание, дестилаторите могат да извършат парна или водопарна дестилация. Първият вариант се прилага за цветно-тревни и зърнени етерично-маслени суровини, като директната водна пара преминава през слоя необработен материал. Вторият вариант се прилага за слагащи се етерично-маслени суровини, като розов цват, които са потопени в кипяща водна баня и допълнително се барботират с директна водна пара.

Производствена дестилационна мощност на дестилатори, предлагана от Евротекс-2