Дружеството “Евротекс-2“ ООД е създадено  с основен предмет на  дейност проектиране, производство и монтаж на машини и съоръжения от неръждаема стомана за различни сектори на хранително-вкусовата промишленост /преработване на сурово мляко и млечни продукти, мед и пчелни продукти, машини и съоръжения за преработка на етерично-маслени култури,  и друго високо технологично оборудване/.

В последните години от своята дейност, “Евротекс-2” ООД тясно специализира в проектирането, разработването и прилагането на нови технологии с иновативни решения в предлаганото оборудване за преработка на етерично-маслени тревни, цветни, дървестни,смолисти  и много други естествени култури.

Дългогодишния  опит и усилията полагани от специалистите на “Евротекс-2” ООД, днес отговарят и дават решения на все по-високите изисквания в търсеното технологичното оборудване за производство и извличането на различни видове етерични масла.

С помощта на софтуерен и програмен продукт, разработен от “Евротекс-2“ ООД бе създаден автоматизиран контрол в дестилационния процес за производство на етерични масла, което от своя страна отреждат водещо място  на дружеството в редица преработвателни предприятия в страната и по света.

Избирайки дестилационно оборудване от „Евротекс-2“ ООД, Вие правите избор на високо технологичен продукт, създаден за тези, който перфектно познават тайната и технологията за извличане на етерични масла  от преработка на цветни, тревисти, дървестни и смолисти суровини.

Само за последните няколко години, благодарение на високия професионализъм показан от страна на екипа на „Евротекс-2“ ООД успя да спечели доверието на множество клиенти от страната и чужбина. Произведените дестилационни апарати и съоръжения за преработка и добив на етерични масла от естествени суровини надхвърлят 480 м3 разположени на четири континента с над 60 работни обекта.