• кохобационен апарат
Кохобацията представлява процес на вторична дестилация на дестилационни води с оглед извличане на остатъчното етерично масло в тях.
Кохобационната уредба включва:

  1. Кохобационен апарат (контактна колона с рашигов пълнеж)
  2. Дестилационен куб с директна и индиректна пара
  3. Регениративен кожухотръбен топлообменник
  4. Кожухотръбен охладител
  5. Двусекционен декантьор (флорентински съд)
  6. Буферен резервоар за дестилационни води

Процесът на кохобация протича по следния начин:

Дестилационните води от резервоара се подават към междутръбното пространство на регенеративния топлообменник, където се загряват до определена температура, след това постъпват в кохобационния апарат, като се оросяват над насипния слой на контактната колона посреством дюза. Долната част на кохобационния куб се нарича изпарител. Тук има серпентина за индиректна пара. Водните пари и дестилата се движат в противоток. Дестилационните пари, извеждани от контактнаат колона кондензират в тръбното пространство на регенеративния топлообменник, като отдават своята топлина на постъпващата дестилационна вода. Дестилатът, охладен в тръбното пространство на охладителя постъпва в разделителния съд (флорентински съд), където се извличат – отделят остатъчните количества етерични масла.