Те се използват за кондензиране на дестилационните пари, изходящи от дестилатора и за подохлаждане на получения дестилат до температура оптимална за отделяне ма етеричното масло в декантьор (флорентински съд). За целта се използват кожухотръбни топлообменници (с вертикален или наклонен монтаж). Охладителят е тип тръбен сноп, противотоков, изработен от неръждаема стомана AISI 304. Сместта от пари постъпва в тръбите, а охлаждащата вода в междутръбното пространство в противоток отдолу-нагоре. Противотоковото движение на двата работни флуида позволява да се намали разхода на охлаждаща вода.
Важно изискване за ефективната работа на кондензатор-охладителите е редовното почистване на вътрешно тръбно пространство. Ето защо конструираните и произвеждани от Евротекс-2 ООД охладители се предлагат с разглобяеми за лесен демонтаж и почистване от отработените етерично-маслени култури.

Производствена дестилационна мощност на топлобменници, предлагана от Евротекс-2