“Евротекс-2” ООД е основен партньор на doTERRA International, чрез нейния представител за Р.България -“Есетере България“ ООД в производството на оборудване за добив и преработка на етерично маслени култури. В тясно сътрудничество между двете дружества са създадени прототипни модели, които са революционни в преработката на етерично-маслени култури. Не отдавна в “Есетере България“ ООД  бе създадена и първата в Европа, линия за извличане на етерично масло от тамян /Frankincense/

Гласуваното доверието от страна на  „Есетере България“ ООД  е  създало, революционни и  иновативни апарати и технологии , чрез които се извличат етерични масла непознати за българския пазар.: сандалово дърво, кора от американска бреза, смирна, чаено дърво, лимонена трева и др.