• Хамуратор
За първични и вторични етерични масла.

Извлечените посредством двата вида дестилация етерични масла се смесват до хомогенност в процес, наречен хамуриране, който се извършва в специализиран съд – хамуратор и по специфична процедура. Крайният продукт от хамурирането е етерично масло от конкретната суровина.