Спомагателно оборудване

Предназначени са за разделяне на дестилата (кондензат) на дестилационните пари от дестилационните и кохобационни апарати.
Работата на декантьорите се основава на разликата в плътностите на етеричното масло и водата

Ние произвеждаме:

  • Флорентински съд за леки  и тежки масла
  • Комбиниран флорентински съд