Дестилатори

В зависимост от вида на обработваните суровини и технологичното предпочитание, дестилаторите могат да извършат парна или водопарна дестилация. Първият вариант се прилага за цветно-тревни и зърнени етерично-маслени суровини, като директната водна пара преминава през слоя необработен материал. Вторият вариант се прилага за слагащи се етерично-маслени суровини, като розов цват, които Прочетете повече…

Хамуратор

За първични и вторични етерични масла. Извлечените посредством двата вида дестилация етерични масла се смесват до хомогенност в процес, наречен хамуриране, който се извършва в специализиран съд – хамуратор и по специфична процедура. Крайният продукт от хамурирането е етерично масло от конкретната суровина.

Кохобационни апарати и уредби

Кохобацията представлява процес на вторична дестилация на дестилационни води с оглед извличане на остатъчното етерично масло в тях. Кохобационната уредба включва: Кохобационен апарат (контактна колона с рашигов пълнеж) Дестилационен куб с директна и индиректна пара Регениративен кожухотръбен топлообменник Кожухотръбен охладител Двусекционен декантьор (флорентински съд) Буферен резервоар за дестилационни води Процесът Прочетете повече…

Двусекционен декантьор

Приемник-разделител; Флорентински съд Предназначени са за разделяне на дестилата (кондензат) на дестилационните пари от дестилационните и кохобационни апарати. Работата на декантьорите се основава на разликата в плътностите на етеричното масло и водата Ние произвеждаме: Флорентински съд за леки  и тежки масла Комбиниран флорентински съд

Охладители

Те се използват за кондензиране на дестилационните пари, изходящи от дестилатора и за подохлаждане на получения дестилат до температура оптимална за отделяне ма етеричното масло в декантьор (флорентински съд). За целта се използват кожухотръбни топлообменници (с вертикален или наклонен монтаж). Охладителят е тип тръбен сноп, противотоков, изработен от неръждаема стомана Прочетете повече…

Цистерни

Спомагателно оборудване Предназначени са за разделяне на дестилата (кондензат) на дестилационните пари от дестилационните и кохобационни апарати. Работата на декантьорите се основава на разликата в плътностите на етеричното масло и водата Ние произвеждаме: Флорентински съд за леки  и тежки масла Комбиниран флорентински съд